Skład Rady


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Szewczyk


Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Elżbieta Wyrembak

 


 Komisja Rewizyjna

 

Grzegorz Prygiel - Przewodniczący
Magdalena Wyrębak

Paulina Musiał

Paweł Płonka

 

  


 Komisja Rozwoju Gospodarczego,

Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności

i Ochrony Środowiska

 

Dominik Chwaliński - Przewodniczący

Zenon Bil

Mariusz Leszczewski

Marek Pietras

Tomasz Stefaniak

 


Komisja Oświaty, Kultury,

Zdrowia, Spraw Socjalnych,

Prawa i Porządku Publicznego

 

Irena Wydmuch - Przewodniczący

Beata Cichosz

Dariusz Dudzik

Grażyna Siudy

Magdalena Wyrębak