Program KWW Nasza Gmina Mokrsko


 

 

 Zadbamy o finanse Gminy Mokrsko

1. Systematyczne oddłużanie gminy, konsekwentna spłata kredytów

 

Zadbamy o inwestycje w Gminie Mokrsko

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej

2. Sukcesywny remont dróg i budowa chodników

3. Szybka rozbudowa kanalizacji

4. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej

5. Dokończenie rozpoczętych inwestycji

 

Zadbamy o bezpieczeństwo i kulturę w Gminie Mokrsko

1. Współpraca i wspieranie Ochotniczych Straż Pożarnych, Klubów Sportowych, Stowarzyszeń lokalnych, Orkiestr i Zespołów Śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich

2. Wspieranie i inicjowanie nowych działań społeczno-kulturalnych

 

Zadbamy o każde Sołectwo w Gminie Mokrsko

1. Sporządzenie bilansu otwarcia inwestycyjnego każdego z sołectw

2. Sprawiedliwy i zrównoważony podział środków pomiędzy wszystkimi sołectwami

 

Przyciągniemy inwestorów i zmniejszymy bezrobocie w Gminie Mokrsko

 

1. Przyciągnięcie przedsiębiorców poprzez:

- Jasno sprecyzowane zasady zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, którzy otworzą swoją działalność na terenie naszej gminy i zatrudnią

minimum 3 mieszkańców - zwolnienie 50% z podatku od nieruchomości na 3 lata,

minimum 5 mieszkańców - zwolnienie 75% z podatku na 3 lata,

minimum 10 mieszkańców - zwolnienie 100% z podatku na 3 lata,

2. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

3. Wykorzystanie i promocja walorów krajobrazowo turystycznych naszej Gminy celem utworzenia zaplecza gastronomiczno-noclegowego i bazy agroturystycznej

4. Wspieranie rozwoju spółdzielni socjalnych w wytwarzaniu rodzimej produkcji rolniczo-ogrodniczej,

5. Wspieranie rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych,

6. Edukacja nt inicjatyw spółdzielni socjalnych i ekologicznych gospodarstw rolnych,

7. Promowanie i pomaganie w tworzeniu rolniczych grup producenckich,

8. Bezpłatne porady prawne dla przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Mokrsko,
9. Bezpłatne konsultacje i porady nt unijnych dotacji dla przedsiębiorców i mieszkańców Gminy Mokrsko,

10. Aktywną promocje Gminy Mokrsko

 

Zadbamy o Urząd Gminy Mokrsko i mieszkańców gminy

1. Usprawnienie funkcjonowania UG poprzez przesunięcie godzin pracy w jednym dniu tygodnia np 10.00 - 18.00 aby każdy z mieszkańców miał szanse raz w tygodniu swoje sprawy później

2. Rozwijanie kompetencji i zdolności interpersonalnych urzędników celem stworzenia Urzędu Gminy przyjaznego dla mieszkańców

3. Zwiększenie efektywności pracy Wójta, Radnych i Sołtysów poprzez ścisłą współprace i stworzenie zadaniowych kart pracy
4. Słuchanie głosu mieszkańców a w istotnych dla społeczeństwa sprawach organizowanie dyskusji, głosowań a w razie potrzeby referendum gminnego

 

Zadbamy o szkolnictwo w Gminie Mokrsko

1. Efektywne gospodarowanie finansami na oświatę w celu utrzymania wysokiego poziom nauczania i wychowania dzieci w szkołach
2. Współpraca z rodzicami przy podejmowaniu ważnych decyzji

3. Dążenie do utrzymania wszystkich istniejących szkół

3. Optymalne wykorzystanie zasobów edukacyjnych
4. Stypendialny system wsparcia dla najzdolniejszych uczniów


Zadbamy o zdrowie mieszkańców

1. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Mokrsko specjalistycznej opieki medycznej
2. Dbanie o profilaktykę
3. Dbanie o edukacje zdrowotną w szkołach