Finanse gminy


Zadłużenie gminy Mokrsko

osiągnęło w 2013 roku krytyczny poziom

12 000 000 zł

co stanowiło 59% budżetu

i daje drugą pozycję po gminie Pątnów w rankingu zadłużenia gmin województwa łódzkiego

W POŁOWIE KADENCJI PROGNOZY CORAZ GORSZE

 

   Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Mokrsko nie pozostawia złudzeń jak długotrwałe i negatywne skutki przyniosły dotychczasowe działania władz gminy.
Przez następne kilka lat zadłużenie ma utrzymać się na poziomie 10 mln zł.* Czekają nas kosztowne przesunięcia spłaty rat poprzednich zobowiązań w wysokości 7 milionów zł oraz jednoczesne zaciąganie kolejnych kredytów.
    Odsetki od tych jakie zarobią na gminnym długu banki zamiast 1 mln zł kosztować będą czterokrotnie więcej. Oznacza to rocznie kilkaset tysięcy zł mniej na drogi, szkoły i inne potrzeby mieszkańców.
   Taki właśnie „rozwój” zafundował gminie Mokrsko obecny Wójt i popierający go radni.

 

 


52 ZŁ NA GODZINĘ

 

...czyli 460 tys rocznie. Taką stawkę płaciła w 2014 roku gmina Mokrsko 24 godziny na dobę i przez wszystkie 365 dni w roku nie wyłączając dni wolnych od pracy. Pieniądze tę kasowały banki, którym jesteśmy winni obecnie 10 milionów. Kwota ta nie zmniejsza wysokości zadłużenia lecz pokrywa jedynie koszty jego obsługi – głównie to odsetki kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

 

Na co jeszcze m.in. poszły publiczne pieniądze?

 

460 tys wydatki związane z zaopatrzeniem w energię elektryczną, cieplną i wodę
820 tys - drogi, transport (inwestycje, wynagrodzenia itp)
1 mln 940 tys - koszt administracji publicznej (głównie wynagrodzenia)
430 tys - bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (głównie OSP)
6 mln 670 tys pochłonęła oświata (wynagrodzenia, koszty utrzymania szkół i przedszkoli)
3 mln 330 tys – pomoc społeczna (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, utrzymanie ŚDS, wynagrodzenia)
53 tys – ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi, wynagrodzenia)
3 mln 360 tys – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (głównie koszty oczyszczalni, śmieci, oświetlenia, utrzymania zieleni, budowa części kanalizacji w Krzyworzece, czyszczenie stawów w Mokrsku, wynagrodzenia)
52 tys – pomoc dla uczniów i stypendia
440 tys kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
90 tys - kultura fizyczna (obiekty sportowe, kluby, wynagrodzenia)

 

Wydatki majątkowe zamknięto kwotą 3 mln zł a były to głównie

 

budowa wodociągu w Ożarowie – 21 tys zł
modernizacja zbiornika wody na Brzezinach – 15 tys
zakup ciągnika – 50 tys
droga Mamzerówka – 68 tys
droga Kośnik - 26 tys
droga za kościołem w Mokrsku – 23 tys
remiza OSP Ożarów – 28 tys
remiza Krzyworzeka – 37 tys
samochód OSP Chotów – 65 tys
wymiana dachu OSP Chotów – 151 tys
zabezpieczenie ppoż szkoły w Krzyworzece 89 tys
tablice interaktywne dla szkół - 30 tys
kanalizacja w Krzyworzece – 2 mln 600 tys
stawy Mokrsko – 480 tys
zakup kosiarki – 51 tys

 

   W 2014 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę 3 mln 100 tys w tym zwrot ze środków zewnętrznych za realizację kanalizacji pod koniec roku 2 mln 750 tys. Oznacza to, że z własnych środków spłacono jedynie 350 tys. gdy w tym samym czasie koszty obsługi całego zadłużenia były o 100 tys. większe.

   W 2015 roku zaplanowano wydatki na obsługę gminnego długu na poziomie 410 tys.

 

500+

ZMIENIA WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA GMINY

 

   Około 2 milionów złotych jakie z programu 500+ przepłynie w 2016 r. przez gminny budżet nie tylko poprawi finanse wielu rodzin ale znacznie obniży poziom zadłużenia gminy, który spadnie z prognozowanych 60 % do 50 %. Paradoksalnie całkowita kwota długu jednak nie zmaleje a wprost przeciwnie wzrośnie w br. o milion zł.
   Według informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pierwszym etapie złożono 389 wniosków obejmujących 634 dzieci. Maksymalna wypłata z innymi świadczeniami socjalnymi dla jednej rodziny wyniosła około 7 tys. zł miesięcznie.

   Urząd Gminy zarobi na całej operacji 2% przewidzianej przepisami prowizji czyli ok. 40 tys zł. Do obsługi składanych wniosków nie został zatrudniony dodatkowy pracownik.

 

   NADCHODZĄ CHUDE LATA

 

   Analiza spłaty kredytów w Prognozie Finansowej wskazuje na znaczne przesuwanie w czasie przewidywanych spłat zadłużenia gminy Mokrsko. Różnica pomiędzy wysokością kwot na jakie pozwalaja tzw. "wskaźniki" a wymaganymi przez banki zobowiązaniami nawet o milion złotych rocznie oznacza konieczność prolongaty spłat na kolejne lata - czyli dodatkowe koszty dla gminy.

   Powtarza się ciągle pytanie: Skąd weźmiemy dla banków w 2019 r ponad 3 mln zł skoro w bieżącym roku mamy problemy by oddać 650 tys zł (plus 350 tys zł odsetek)?


 

wzrost zadłużenia w ostatnich latach
wzrost zadłużenia w ostatnich latach

Obsługa zadłużenia kosztuje budżet gminy rocznie setki tysięcy złotych

 

2010 - 214 000

2011 - 356 000

2012 - 561 000

2013 - 601 000

2014 - 460 000

2015 - 410 000

 


Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej

stwierdziła, że faktyczne zadłużenie już w 2012 roku 

przekroczyło 61%

i zostało zmniejszone przez ukrycie bieżących zobowiazań

prawdopodobnie w celu uniknięcia zarządu komisarycznego.

 

 Tylko w 2013 r. obługa długu w przeliczeniu na jednego  mieszkańca

kosztowała budżet gminy 111 zł

 

(średnia dla województwa to 31 zł a dla Polski 39 zł)

 

źródło

http://www.sprawdzsamorzad.pl/samorzad.php?jstname=Mokrsko+%28gmina+wiejska%2C+woj.+%C5%82%C3%B3dzkie%29

 

Koszty kilku kredytów zaciągniętych w ostatnich latach przez UG Mokrsko

 

          04 2011   - kredyt  4 000 000 zł - koszt kredytu 1 059 036 zł
          09 2011   - kredyt  1 500 000 zł - koszt kredytu    361 808 zł
          11 2012   - kredyt     700 000 zł - koszt kredytu    196 087 zł

          08 2013  kredyt  2 000 000 zł - koszt kredytu    542 398 zł *

 

suma kredytów 8 200 000 zł - razem koszty kredytów 1 798 432

 

* spłata planowana na 2017 rok - czy przez zaciągnięcie kolejnego kredytu?

Średni koszt kredytu to 22% jego wysokości.

 

Wszystkie z tych kredytów były brane na spłatę poprzednich zobowiązań.

  


 W 2014 roku

pomimo spłaty największej inwestycji

zadłuzenie gminy wynosi prawie

11 000 000

 

Oznacza to, że gdyby w gminie Mokrsko mieszkały tylko pięcioosobowe rodziny,
to każda z nich miałaby w tej chwili
10 000 zł kredytu,
jaki w ich imieniu zaciągnęły władze Gminy.