Aktualności


UCHWAŁA ANTYDEFICYTOWA

 

   W dniu 17 stycznia 2017 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko 7 radnych - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 określającym zadania Rady Gminy w tym stanowienie o kierunkach działania Wójta Gminy Mokrsko  - złożyła projekt uchwały zakazujacej uchwalania deficytu w budżecie Gminy Mokrsko. 

 

   W uzasadnieniu podano, że uchwalanie budżetu ze znacznym deficytem prowadzi do utrzymania zadłużenia gminy na wysokim poziomie i ponoszenia dużych kosztów obsługi tego zadłużenia. Ponadto co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa powoduje odsuwanie spłaty zadłużenia na coraz bardziej odległe lata. Koniecznym jest wprowadzenia narzędzia dyscyplinującego budżet i w efekcie uzdrowienie obecnej sytuacji finansowej Gminy Mokrsko. W głosowaniu wniosek został zaopiniowany pozytywnie.

 

   Podczas sesji, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2017 projekt spotkał sie ze stanowczym oporem Urzedu Gminy i prowójtowej części Rady. Według prawnika Urzędu Gminy Rada nie może ingerować w tworzenie budżetu a jedynie go zaakceptować lub odrzucić. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o jaka poprosili wnioskodawcy nie dotarła przed głosowaniem i projekt przepadł.

 

XXVIII sesja Rady Gminy
27 stycznia 2017

 

W porządku obrad m.in.


1. Odrzucono projekt uchwały zakazującej uchwalania deficytu w budżecie gminy Mokrsko. 8 radnych głosowało za zezwoleniem na dalsze zadłużanie gminy a 5 było przeciwko.

2. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową i budżet na rok 2017. Wydatki o 10 % przekroczą dochody co oznacza konieczność zaciągnięcia prawie 2 milionów kredytów.
3. Zatwierdzono projekt sieci szkół związany z reformą oświaty. Powstanie 5 szkół ośmioklasowych. Klasy V-VIII z Chotowa mają uczęszczać do Krzyworzeki.

4. Zwiększono o 60% wynagrodzenia sołtysów za pobieranie podatków.

5. Wyrażono zgodę na zakup działki sąsiadującej z boiskiem piłki nożnej w Mokrsku co pozwoli na poszerzenie jego powierzchni.

 

W POŁOWIE KADENCJI PROGNOZY CORAZ GORSZE

 

   Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Mokrsko nie pozostawia złudzeń jak długotrwałe i negatywne skutki przyniosły dotychczasowe działania władz gminy.
Przez następne kilka lat zadłużenie ma utrzymać się na poziomie 10 mln zł.* Czekają nas kosztowne przesunięcia spłaty rat poprzednich zobowiązań w wysokości 7 milionów zł oraz jednoczesne zaciąganie kolejnych kredytów.
    Odsetki od tych jakie zarobią na gminnym długu banki zamiast 1 mln zł kosztować będą czterokrotnie więcej. Oznacza to rocznie kilkaset tysięcy zł mniej na drogi, szkoły i inne potrzeby mieszkańców.
   Taki właśnie „rozwój” zafundował gminie Mokrsko obecny Wójt i popierający go radni.

 

budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie
budynek dawnej zlewni mleka w Chotowie

BRAK ZGODY NA KOLEJNĄ KONTROWERSYJNĄ „INWESTYCJĘ”

 

   Zaskakująco jednomyślnie Rada Gminy odrzuciła propozycję zakupu budynku biurowego znajdującego sie na terenie nieczynnej cegielni w Ożarowie. Powodem były znaczne koszty remontu przekraczające dwukrotnie cenę zakupu a konieczne do realizacji pomysłu Pana Wojta na stworzenie tam siedmiu mieszkań socjalnych. Czyli takich, których mieszkańcy najczęściej nie będą w stanie nie tylko utrzymać budynku ale rownież ponieść bieżących opłat za wodę czy ogrzewanie. Obecnie takie osoby winne są gminie z odsetkami ponad 160 tys złotych - wszystko wskazuje, że w  większości pieniądze te przepadły.
   Za nieruchomość w Ożarowie obecny właściciel zażyczył sobie 250 tys zł. To niemal tyle ile mają nas w tym roku kosztować odsetki od zadłużenia wypracowanego w pocie czoła przez władzę gminy w poprzednich latach.

   PS. Na marginesie warto przypomnieć, że na dachu jednego z zakupionych kilka lat temu przez Pana Wojta budynków rośnie powoli las ponieważ od dłuższego czasu w gminnej kasie brak pieniędzy nawet na jego rozbiórkę.

 

   Zwiększa się szansa na zmianę wozu bojowego przez OSP Mokrsko - nie będzie to jednak pierwotnie planowany całkiem nowy samochód, na który zarezerwowano w tegorocznym budżecie ponad 200 tys zł. Na skutek zmian zasad dofinansowania pieniędzy wystarczy prawdopodobnie na zakup używanego pojazdu, który miałby zastapić prawie 30 letniego Stara

  Samochody OSP na terenie gminy Mokrsko ( w nawiasach rok produkcji) :

- OSP Chotów Renault (2003) - 65 tys zł zakup 2014

- OSP Komorniki Steyr (1984) - 91 tys zł zakup 2010

- OSP Krzyworzeka Steyr (1986) - 78 tys zł zakup 2007

- OSP Mokrsko Star (1990) + Ford Transit (2004) - 120 tys zł zakup 2004

- OSP Ożarów Star (1985) + Mecedes Benz (1997) - 200 tys zł zakup 2009

- OSP Słupsko Ford Transit (2006) - 128 tys zakup 2006

 

* koszt nowego, nowoczesnego wozu bojowego to ok. 700 tys zł

** tylko przez dwa lata - 2014 i 2015 - gmina  Mokrsko zapłaciła ok. 750 tys odsetek od wielomilionowego zadłużenia, w jakim się znajduje.

 

SPRAWA CHLEWNI W SKO

 

   15 grudnia 2015 r. Powiatowy Inspektor Sanepidu wydał decyzję odmowną w sprawie wydania opinii środowiskowej w związku z budową nowej chlewni w Gospodarstwie Mokrsko 105. Jako powód podano niezgodność planowanego przedsięwzięcia z planem zagospodarowania przestrzennego.
   28 grudnia 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zaopiniował negatywnie planowaną budowę ze względu na zapisy planu zagospodarowania przestrzennego.
   21 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Mokrsko wydał decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację budowy chlewni.
   Inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu i 9 marca uzyskał postanowienie, które uznaje racje inwestora w kwestii wydania decyzji środowiskowej przez Wójta Gminy Mokrsko.
   W uzasadnieniu podano, że "hodowla zwierząt stanowi element gospodarki rolnej a budynki inwestorskie służą do prowadzenia tej hodowli. Lokalizacja (takich budynków)na terenach upraw rolnych jest dopuszczalna w myśl ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko".

 

lokalizacja projektowanej chlewni
lokalizacja projektowanej chlewni

 

KOLEJNA DUŻA CHLEWNIA W MOKRSKU?

 

   We wrześniu br. do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej budowy kolejnej chlewni. Miałaby ona powstać na terenie Gospodarstwa Rolnego Mokrsko 105, gdzie znajduje się już budynek o maksymalnej obsadzie 350 szt tucznika.

   Nowy obiekt o powierzchni ponad 800 m2 miałby mieścić drugie tyle zwierząt plus 100 szt loch. Lokalizacja znajduje się zaraz za obecnym budynkiem w odległości 120 m od najbliższych zabudowań. We wniosku nie wymieniono szczególnie zaawansowanych rozwiązań technicznych zapobiegającym uciążliwemu fetorowi poza „”sprawną i niskoemisyjną wentylacją oraz szczelnym zbiornikiem na gnojowicę”.

   Inwestycja ta określana w dokumentach jako mogąca znacznie oddziaływać na środowisko może stać się prawdziwym utrapieniem dla naszej okolicy. Każdy kto znalazł się w pobliżu podobnego obiektu w drugim końcu naszej wsi wie czym to „pachnie”.