Aktualności


L sesja Rady Gminy
5 listopada 2018

 

W porządku obrad m.in.

 

1. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2017/2018 - do państwowej subwencji w wysokości 5 mln budżet gminy dołożył aż 2,5 mln zł.

2. Uchwalenie podatków na 2019 r. - pozostaną one bez zmian.

3. Wręczenie aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko rodzinom Grzegorza Majtyka i Mariana Stasiak.

4. Zakończenie pracy Rady Gminy Mokrsko w kadencji 2014-2018

 

 

ZSiP w Komornikach
ZSiP w Komornikach

SZKOŁY ZAMIAST DRÓG

 

   Rada Gminy przy tylko jednym głosie sprzeciwu zaakceptowała koncepcję rozbudowy szkół w Krzyworzece i Komornikach.

   Jeszcze na początku roku każda z nich miała wg słów Pana Wójta kosztowac około 2 mln zł. Obecnie przedstawiony kosztorys przebudowy tylko budynku ZSiP w Krzyworzece mówi o 3,8 mln zł. Pojawiły się głosy, że Komorniki bęą jeszcze droższe. Dla porównania trzyletni remont o wiele większego kompleksu w Mokrsku pochłonął około 2,5 mln zł.

   Tymczasem wg prognoz kasa gminna w latach 2019-2021 ma świecić pustkami - na inwestycje w sumie zostanie tylko 2 mln zł co zmusi do sięgnięcia po kolejne duże kredyty. W konsekwencji znacza to, że o drogach oraz obiecywanej na zebraniach z początku roku kanalizacji można zapomnieć.

 

* tylko w tym roku przy obciętej o 300 tys zł subwencji oświatowej budżet gminy dołoży w 2018 r do funkcjonowania szkół i przedszkoli ponad 2 mln zł (bez wspomnanych wcześniej remontów)

** sam koszt projektów przebudowy budynków szkolnych w Krzyworzece i Komornikach to 15 tys zł. 

WOJEWODA UCHYLA UCHWAŁĘ

O ZMIANIE WYNAGRODZENIA WÓJTA GMINY MOKRSKO

 

   5 kwietnia 2018 r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność uchwały nr XLII/225/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Rady Gminy Mokrsko w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta. W ocenie organu nadzoru jakim jest Urząd Wojewódzki powołanie się na brak absolutorium za rok 2016 dla Wójta Gminy Mokrsko jest "lakonicznym i niewystarczającym" uzasadnieniem dla zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy.
   Rada w głosowaniu postanowiła nie odwoływać się od w/w rozstrzygnięcia Wojewody Łódzkiego.

PROGRAM

PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI

DRÓG GMINNYCH

 

   Grupa 7 radnych złożyła projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Mokrsko w latach 2018-2029"

   Główne założenia dokumentu przewidywały kompleksowy remont minimum jednej drogi rocznie - jednocześnie nie ustalały kolejności ich modernizacji. Drogi posiadajace dokumentacje - lub te, dla których taka jest w trakcie opracowania - zostały podzielone na grupy wg kryteriów ilości osób mieszkajacych przy drodze oraz przewidywanych kosztów wykonania. Program podlegać miał także aktualizacji w kolejnych latach. 

   Niestety Pan Wójt wraz siedmioma "swoimi" radnymi zablokowali możliwość podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

[pobierz] 0.1 MB program-przebudowy-drog-gminnych

do pobrania - plik z projektem uchwały

 

INWESTOR DOMAGA SIĘ ODSZKODOWANIA

 

   14 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o nieważności decyzji Wójta Gminy Mokrsko z 2008 r. określającego środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce Ożarów nr ewid. 67

   Kilka dni wcześniej firma, która planowała postawienie "wiatraka" koło Zmyślonej wystąpiła do gminy Mokrsko o odszkodowanie za wydatki jakie poniosła w zwiazku z inwestycją. Powołała się przy tym na przepis Kodeksu Cywilnego mówiący, ze jednostka samorządu terytorialnego ponosi odpowiedzialność za wydanie ostatecznej decyzji, która została następnie uznana za niezgodną z prawem.

   Swoje roszczenia, na które składaja się m.in. koszty zakupu działki oraz wykonania dokumentacji inwestor określił na kwotę 173 tys zł.

 

   Prognoza finansowa na kolejne 10 lat nie pozostawia złudzeń co do możliwości finasowych gminy - zwłaszcza w realizacji inwestyjnych potrzeb. Pozostaną one średnio na poziomie 500-600 tys zł tys zł przy jednoczesnym wysokich bo 2-3 krotnie wyższych kosztach obsługi zadłużenia.

   Tylko w bieżącym roku będzie to prawie milion złotych, co oznacza stratę kolejnej potrzebnej drogi jak ta w Mokrsku na cmentarz, w Ożarowie na Lasek czy w Chotowie w kierunku Kurowa.